• Rummeligt botilbud

  Rummeligt botilbud

  Vi tilbyder omsorg og pleje til misbrugere og hjemløse, der ikke kan rummes i almindelig pleje- og botilbud.

 • Årets rummeligste virksomhed i Esbjerg

  Årets rummeligste virksomhed i Esbjerg

  Det Alternative Plejehjem blev vinder i kategorien llille, offentlig virksomhed. Begrundelsen for kåringen er stor social ansvarlighed, at sætte dialogen højt, give medindflydelse, og være et rart sted at arbejde.

  Læs mere

 

Visitation

Visitationen til de 8 faste lejligheder (ABL §105) sker i et samarbejde mellem voksen rådgivning og visitation, og afdelingslederen på Det Alternative Plejehjem.

Det Alternative Plejehjem har selv visitationen til de 2 aflastningslejligheder (Servicelovens §110).

Visiteringen foregår ud fra følgende fire kriterier:

1.     At personen har et svækket helbred. Der kan være tale om både fysiske helbredsskader og /eller psykiske funktionsskader, som følge af et massivt, længerevarende misbrug.

2.     At personen udviser en socialt afvigende adfærd, med handlinger, følelser og tanker styret af afhængighed af brugen af rusmidler, der ofte giver sig udslag i konflikter i forhold til gængse normer og omgangsformer.

3.     At et eventuelt fortsat misbrug af rusmidler kan rummes

4.     At personen ikke kan henvises til andre hjælpeinstanser